A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők a tevékenységüket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával végezhetik.

Tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Tűzvédelmi szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett. Képesítési előfeltétel nincs.

A tűzvédelmi szakvizsga költsége: 30 000 Ft / fő / szakvizsga

Tudta, hogy tűzvédelmi szakvizsga szükséges ezeknél a tevékenységeknél is?

  • lézerhegesztés ötvös műhelyben;
  • lángvágás;
  • forrasztás égőfejjel;
  • bitumenes szigetelés;
  • egyéb nyílt lánggal történő melegítési folyamat építési területen;
  • köznyelven un. „tűzgyújtási engedély” birtokában végezhető munkák.