A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklete határozza meg.

Vizsgázás módja és a bizonyítvány érvényessége

Tűzvédelmi szakvizsgára az bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett. A képesítési előfeltételek az adott foglalkozási ágra, munkakörre külön van meghatározva.

A Magyar Tűzvédelem által szervezett tanfolyam résztvevői az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság törzsanyaga alapján kidolgozott oktatási segédanyagot a jelentkezést követően megkapják. Ebben a tevékenység végzésével kapcsolatos tűzvédelmi szabályok teljeskörűen ki vannak fejtve.

A felkészítő tanfolyamon tűzvédelmi szakember részletesen ismerteti a tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi szabályokat, praktikus tanácsokkal szolgál, és természetesen a felmerült kérdéseket is megválaszolja.

Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

A sikeres szakvizsgáról a Magyar Tűzvédelem bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes.

A Magyar Tűzvédelemnél egy alkalommal akár több tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés és vizsgázás is lehetséges, így időt spórol meg.

Milyen következménnyel jár a tűzvédelmi szakvizsga hiánya?

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása miatt 50-500 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki a tűzvédelmi hatóság. A tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

A tűzvédelmi hatóság ugyanakkor azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja.

A tűzvédelmi szakvizsga hiánya, így a szükséges tudás hiánya esetén akár az is előfordulhat, hogy valaki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, amely során a tűzoltóság beavatkozása is szükséges. Ebben az esetben a kötelezően kiszabandó tűzvédelmi bírság mértéke 1 millió forintig terjed.

A munkavégzés következtében bekövetkezett esetleges személyi sérülés, haláleset esetén induló büntetőeljárásban súlyosbító tényezőkét vehetik figyelembe az előírt tűzvédelmi szakvizsga hiányát.